Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine

lsvologoPolitički podmladak Lige socijaldemokrata Vojvodine postoji 23 godine, tokom kojih se ime istog menjalo, ali ne i ciljevi. Omladina LSV-a od momenta postojanja do danas, zalaže se za slobodno društvo kao zajednicu građana čiji svaki član raspolaže jednakim pravima,  bez obzira na  razlike u veri, naciji, bogatstvu, političkoj pripadnosti, polu…

U okviru Lige socijaldemokrata Vojvodine, 1993. godine,  formirana je Liga vojvođanske omladine (LVO) . Ciljevi tadašnjeg LVO-a bili su borba protiv masovne mobilizacije mladih ljudi koji su potom bili slani u ratove, protiv ekspanzije nacionalizma, protiv ratne ekonomije praćene hiperinflacijom I kulturnom degradacijom u celom društvu. Akcije LVO-a imale su za cilj da mlade ljude usmere ka civilizacijskim vrednostima zasnovanim na principima socijaldemokratije i da ih odvrate od nazadnih ideja koje im je u to vreme nametao režim. Tokom te godine, LVO je organizovala akcije kao što su “spaljivanje jogurta” i skidanje naziva ulice “6. Oktobar`88” sa zgrade pokrajinskog parlamenta u znak protesta zbog ukidanja autonomije Vojvodine. Takođe LVO je organizovala veliki broj rok koncerata i raznovrsnih društvenih i sportskih akcija, koje su imale za cilj kulturnu dekontaminaciju društva.

Posle uspeha na izborima 1996. godine, LSV postala je najjača opoziciona stranka u Vojvodini. LSV morala je da formira ozbiljnu i dobro organizovanu omladinsku organizaciju koja će biti sposobna da odgovori na sve zahteve koji se pred nju postavljaju. Kao podmladak najmasovnije političke partije, LVO je imala veliku odgovornost u ulozi organizacije koja svojim delovanjem može uticati na mlade u društvu poremećenog sistema vrednosti.

1998. godine LVO je promenila ime u Liga socijaldemokratske vojvođanske omladine (LSVO). S obzirom na to da je rad LSVO zasnovan na principima socijaldemokratije, jedan od najvažnijih zadataka (pored borbe protiv režima) bio je da se promovišu socijaldemokratske vrednosti među mladim ljudima u Vojvodini. 1999. godine formiran je Omladinski Forum kao najviši organ LSVO, čime je završen proces infrastrukturnog konstituisanja organizacije.

Tokom 2000 godine, LSVO je bila veoma aktivna i svojim kreativnim I hrabrim akcijama u velikoj meri je doprinela razbijanju opšteg straha koji je vladao u društvu u to vreme. LSV i njena omladinska organizacija postaju stranka sa najvećim brojem privođenih i hapšenih članova u zemlji. Nakon pobede DOS-a na izborima, Liga socijaldemokrata Vojvodine dobija predstavnike u skupštinama na svim nivoima, a mnogi od njih bili su iz LSVO-a.
2001. godine usvojen je novi statut LSV u kom je LSVO dobila zasluženo mesto. Činjenica da se sve više mladih ljudi uključuje u rad omladinske organizacije LSV, postavlja pred LSVO veliki zadatak, pre svega u programskom, ali i u organizacionom segmentu rada. 2003. godine, Liga socijaldemokratske vojvođanske omladine menja naziv u Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine, a u upotrebi je ostala skraćenica LSVO.

Nakon perioda intezivnog rada na polju međunarodne saradnje i brojnih kontakata koji su ostvareni, kako u zemlji, tako i van nje, u februaru 2004. godine, na XXV kongresu Omladine Socijalističke internacionale, LSVO je postala član posmatrač ove organizacije. Iste godine, na lokalnim i pokrajinskim izborima u septembru, LSV  je po broju osvojenih glasova zauzela treće mesto u Vojvodini i formirala je pokrajinsku vlast. Članovi LSVO postali su odbornici u lokalnim skupštinama i poslanici u Skupštini AP Vojvodine, a neki od bivših funkcionera LSVO zauzeli su najodgovornija mesta u Vojvodini.

Na V redovnom Kongresu u decembru 2005, u novom Statutu LSV koji je usvojen, LSVO je dobila širu autonomiju unutar stranke i pokazala se kao ozbiljan i ravnopravan partner starijem delu stranke u donošenju odluka. Članovi i članice LSVO dobili su svoje predstavnike u svim organima stranke.

Tokom naredne godine, usvojeni su i novi programski dokumenti LSVO, Akcioni plan politike za mlade, Deklaracija o jednakim šansama, Deklaracija o vojsci i Deklaracija o  socijalnoj politici prema mladima. U vremenu koje je bilo obeleženo ponovnim bujanjem nacionalizma i klerofašizma, ali i opšte klerikalizacije svih segmenata društva, LSVO se oštro borila za sekularizaciju države  i aktivno ukazivala na istinu o ljudima osuđenim za ratne zločine, time osujećujući pokušaje da se oni mladim generacijama prikažu kao heroji nacije.

Posle parlamentarnih izbora 2007. godine, LSVO je, kao ravnopravan partner starijeg dela stranke, dobila svoje predstavnike i u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Iste godine, nakon izglasanog manifesta SD9 organizacije, LSVO je postala jedna od punopravnih članica ove mreže socijaldemokratskih omladinskih organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije.

Od samog početka, LSVO kao jedan od prioriteta u svom programu i radu, postavlja propagiranje antifašizma među mladim ljudima. U savremenom društvu, fašizam je i dalje živa pojava, a LSVO, kao jedan od osnovnih zadataka, ima skretanje pažnje mladih na ozbiljnost ovog problema, što je jedan od prvih koraka pri njegovom rešavanju. Oštro se suprotstavljajući svim organizacijama u Srbiji koje propagiraju fašističke ili nacističke ideje, LSVO je postala jedan od simbola borbe protiv savremenog fašizma u Srbiji. Na antifašističkom maršu, održanom u Novom Sadu 2007. godine, LSVO je, uz LSV, bila jedna od najbrojnih organizacija, time šaljući jasnu poruku da u Vojvodini nema mesta fašizmu.

Tokom 2008. godine, LSVO je realizovala kampanju pod nazivom „ Sutra ne može da počne bez tebe“ čiji osnovni cilj je uključivanje mladih u politiku i u proces donošenja odluka koje se tiču njihovih života. S obzirom na činjenicu da su mladi najveća marginalizovana grupa u zemlji, te da upravo oni u najmanjem procentu izlaze na birališta, LSVO je tokom kampanje obišla 25 odbora i kroz žurke i razgovore direktno komunicirala sa velikim brojem mladih ljudi. Na ovaj način, mladi su motivisani da preuzmu inicijativu i odgovornost za sopstvenu budućnost.

Tokom 2009. godine, LSVO je intezivirala rad na polju međunarodne saradnje. Delegacija LSVO-a učestvovala je na festivalu Omladine Sociljalističke internacionale, gde su ostvareni značajni kontakti sa kolegama iz Evrope. Kao odgovor na bujaće nasilje u društvu i sveopštu agresiju izraženu među mladima, a usmerenu protiv svih onih koji su drugačiji, nastala je Koalicija mladih protiv nasilja, u kojoj je LSVO aktivna članica. Brojnim uličnim akcijama i saopštenjima, LSVO poslala je jasnu poruku da će se čvrsto suprostaviti nacionalizmu, netrpeljivosti i agresiji u društvu.

Na Samitu SD9 održanom u februaru u Sloveniji, LSVO je potpisala Rezoluciju iz Zanke, kojom se pozivaju IUSY i ECOSY, da ubuduće na svim svojim aktivnostima strogo zabrane prikazivanje svih nacionalnih, regionalnih, i svih drugih simbola, terminologije i ponašanja koji bi mogli izazivati negativne emocije, time poduzimajući korake u daljoj borbi protiv agresivnog nacionalizma. Na ovom samitu potpisana je i Rezolucija o viznoj liberalizaciji BiH, a delegacija LSVO-a aktivno je učestvovala u kreiranju statuta SD9.

LSVO je, odgovarajući na potrebu za visokom funkcionalnošću i organizacijom, započela organizovanu, sistematsku edukaciju unutar svojih redova, time pokazujući spremnost da odgovori na sve zahteve koji se pred nju postavljaju. Pokrenuti su edukativni kampovi, ali i sprovedene edukacije namenjene lokalnim odborima.

Jedan od problema savremenog društva, zaštita i očuvanje prirode, tema je kojom se LSVO bavi, a u tu svrhu organizovane su brojne akcije koje su za cilj imale podizanje svesti mladih o važnosti očuvanja prirode.

Zalaganje za mir, antifašizam, poštovanje ljudskih prava, suočavanje sa teretom ratnih zločina i sekularna država i dalje su osnovni principi rada i delovanja LSVO. Ovaj podmladak danas je simbol borbe za građansko, slobodno društvo u kojem su svi jednaki i od te borbe neće odustati. Na taj način, LSVO postaje bitan faktor izgradnje društva oslobođenog rata, netrpeljivosti i mržnje.

Uvereni u ispravnost ideja za koje se borimo kao i u sopstveni potencijal, ne bojimo se budućnosti jer ona pripada nama. Pred nama je težak i odgovoran zadatak da je stvorimo na principima solidarnosti, ravnopravnosti i socijalne pravde.

facebook-iconTwitter-icon-vector-400x400