Mladi forum SD

mflogoMladi forum SD je mladinska, politična in nevladna organizacija:

* Mladinska, ker združuje mlade med 15. in 32. letom
* Politična, ker je podmladek politične stranke in želi tvorno sodelovati v oblikovanju političnega prostora,
* In je nevladna organizacija, ker ni del vladnih struktur in deluje samostojno in neodvisno znotraj civilne družbe.

Mladi forum SD združuje okoli 5.000 članic in članov, ki so organizirani v lokalne klube po vsej Sloveniji. Klubi medsebojno sodelujejo znotraj regije. Njihovo delo povezuje nacionalna organizacija. Naše ideje so strnjene v temeljnem političnem programu – Manifestu, pravila delovanja pa določa statut. 

Ukvarjamo se s široko paleto aktivnosti, ki segajo od tematskih kampanj do izobraževanja in usposabljanja našega članstva.

S kampanjami se odzivamo na trenutne aktualne probleme v Sloveniji in svetu ter predlagamo rešitve zanje.

Izdajamo svoj časopis, Rdečo pest.

Smo polnopravni člani Mednarodne zveze socialistične mladine (IUSY) in Evropske socialistične mladine (ECOSY), v katerih sodimo med najaktivnejše organizacije članice.

Smo ustanovni in polnopravni člani Mladinskega sveta Slovenije (MSS).

Za naše članice in člane prirejamo izobraževalne seminarje na lokalni, regijski in državni ravni, kar najširšemu krogu pa poskušamo omogočiti tudi udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih v tujini. 

Naše članice in člani sicer niso nujno včlanjeni v Socialne Demokrate, vendar zelo aktivno sodelujemo z SD na vseh ravneh organiziranosti. Tudi članice in člani Mladega foruma ob volitvah kandidirajo na listah SD, mnogi izmed njih so občinski svetniki in svetnice…

Aktivni smo na področju človekovih pravic, enakih možnosti, študentske politike, varovanja okolja, socialne politike… in še in še.

Na lokalni ravni so naši lokalni klubi med najaktivnejšimi mladinskimi organizacijami. Delujemo v veliki večini mladinskih svetov lokalnih skupnosti, naše članice in člani pa so aktivni tudi v mnogih drugih organizacijah. Lokalni klubi imajo izredno širok spekter dejavnosti, saj so pri svojem delovanju avtonomni od nacionalne organizacije in se osredotočajo predvsem na aktualne probleme svoje lokalne skupnosti.

facebook-iconTwitter-icon-vector-400x400youtube-icon-app-logo-png-9