Liderski sastanak SD9

Lideri i lidere organizacija članica SD9 i dve organizacije zainteresovane za članstvo (Savjet mladih DPS i Demokratska omladina) sastali su se u Ptuju u Sloveniji. Razlog sastanka bili su koraci u radu organizacije.

Novi Kongres u decembru

Tema sastanka i najvažniji posao bile su izmene Statuta SD9 koji će omogućiti lakše i bolje funcionisanje organizacije u narednom periodu. Dogovoreno je da se proces prijema novih članica uredi tako da omogući da bude fer i demokratski. Način donošenja odluka je poboljšan. Lideri i liderke načelno su se dogovorili da naredni Kongres SD9 bude održan krajem 2016. godine. Do tada će se završiti izbori koji očekuj neke članice. Kako organizacije očekuje pokretanje različitih inicijativa na evropsom nivou, razgovaralo se i o budućim aktivnostima i idejama.

Podrška kampanji za javno školstvo

Tokom posete Ptuju, lideri i liderke SD9 učestvovali su i u akciji potpisivanja peticije za očuvanje i veće finansiranje javnog školstva. Ovu akciju pokrenuo je Mladi forum u Sloveniji.