Socijaldemokratska omladina

logo 2 crveni.fwSocijaldemokratska omladina u Socijaldemokratskoj uniji (SDO u SDU) je omladinska politička organizacija, koja autonomno deluje u okviru Socijaldemokratske Unije. Socijaldemokratska omladina je osnovana u maju 1997. godine, ubrzo nakon studentskih protesta protiv izborne krađe, koji su trajali zime 96/97.

Na formiranje SDO je u najvećoj meri uticala borba protiv nacionalizma i ekstremne desnice, pa su ove teme postale najprepoznatljivije karakteristike organizacije. Organizacija je od svojih početaka utemeljena na antinacionalizmu, ljudskim pravima i svesti o značaju suočavanja sa prošlošću, te je čim su se stekli uslovi, SDO počela da razvija regionalnu saradnju sa socijaldemokratskim podmladcima iz država bivše Jugoslavije.

Socijaldemokratska omladina se zalaže za slobodu, jednakost i solidarnost kao osnovne demokratske vrednosti. Internacionalizam, kao bitan deo identiteta levice, neodvojiv od pacifizma i mira, su takođe usvojeni kao SDO principi. Ekonomski sistem, za koji se SDO zalaže, je solidaran i odgovaran građanima i građankama. Poštovanje ljudskih i radničkih prava je ključno za uspostavljanje prave države blagostanja, zajedno sa ostalim činiocima – socijalnom pravdom i besplatnim obrazovanjem, koje je preduslov jednakih šansi za sve.

Takođe SDO veruje da je potrebno usvojiti pozitivne vrednosti socijalizma bivše Jugoslavije. Antifašizam, bratstvo i jedinstvo, sekularna i anacionalna država su deo tekovina koje su i dalje važne.

SDO je potpuno autonomna unutar SDU i delegira svoje članstvo u partijske organe SDU. Identitet i odluke SDO-a su potpuno autonomne, i ne podležu uticaju partije i njenog rukovodstva.

Socijaldemokratska omladina je punopravna članica IUSY-a (International Union of Socialist Youth), punopravna članica YES-a (Young European Socialists) i jedna od osnivačica SD9.

facebook-iconTwitter-icon-vector-400x400