Mi smo pobedili

Mi smo pobedili

Autor: Luka Božović, generalni sekretar Socijaldemokratske omladine

Pre skoro sedam godina postao sam član Socijaldemokratske omladine u koju sam igrom slučaja došao kao učesnik “SDO subotom – škola, priča i još nešto…”, edukativnog programa koji i danas postoji. Trogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, u organizaciji koja se bavi ljudskim pravima u regionu bivše Jugoslavije već mi je omogućilo da upoznam region. Ipak, Socijaldemokratska omladina pružila mi je jedanu drugačiju sliku drugarstva i saradnje.  Read more