Azra Gazibegović: Antifašizam je civilizacijska vrednost i treba ga živeti i negovati

Azra  Gazibegović nakon održanih lokalnih izbora u Tuzli zadržala mesto u gradskom Vijeću gde je u proteklom mandatu bila šefica kluba vijećnika i vijećnica. U trenutku kada je počela da obavlja tu funkciju, bila je najmlađa u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi su okosnica rada Socijaldemokratske partije u Tuzli, gradu koji je tradicionalno uporište ove partije. Na prethodnim izborima od 11 osvojenih mandata SDP, čak sedam pripalo je mladima.Azra je i do prethodnog mandata vodila Forum mladih SDP Tuzle, i razvijala partnerstva lokalnih odbora organizacija članica SD9.

3SDP Tuzla je jedan od primera slogana “Podmladimo politiku”. Kako je do toga došlo?

Forum mladih SDP BiH je za Lokalne izbore 2012. godine krenuo u kampanju pod nazivom „Podmladimo politiku“ s ciljem motivacije mladih ljudi za aktivno uključivanje u rad lokalnih zajednica a samim tim i aktivno učešće mladih u političkim organizacijama te u konačnici i biranja mladih u zakonodavne organe. Nama mladima u SDP-u pružala se mogućnost da budemo na listama ranije sa 35% a sada sa 40% jer su svi svjesni činjenice da samo mladi, aktivno uključeni, mogu biti pokretači brojnih aktivnosti i razumjeti probleme s kojima se suočavaju mladi, jer ko bolje razumije probleme mladih nego oni sami. Na Lokalnim izborima 2012. godine građani i građanke Tuzle su prepoznali našu snagu, jedinstvo i želju da budemo dio tada Općinskog a sada Gradskog vijeća, te je u to zakonodavno tijelo bilo izabrano 7 mladih od ukupno 11 vijećnika i vijećica SDP-a. Danas, nakon 4 godine mandata možemo reći da smo uradili zaista dobar posao, trudili smo se i bili smo aktivni na svakoj sjednici Vijeća, insistirali smo da se dostavljaju informacije o podršci Grada Tuzla projektima i aktivnostima za mlade, pokrenuli inicijativu za formiranje Kancelarije za mlade, zatim pokrenuli aktivnosti na formiranju Vijeća mladih i Strategije za mlade Grada Tuzla, te u konačnici i stavke u Budžetu za mlade. Pored aktivnosti koje smo vodili a koje su bile direktno usmjerene na mlade aktivno smo učestvovali u raspravama i o značajnim dokumentima poput Budžeta Grada, Programu rada Gradskog vijeća, izvještajima javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Tuzla, te svim drugim pitanjima koja su bila predmet dnevnog reda.

Jedna od tema kojom se SDP u Tuzli uvek bavio je nažalost često zanemarena. U pitanju je antifašizam. Zašto se u Tuzli toliko potencira na antifašizmu?

1Mi u Tuzli smatramo da je antifašizam civilizacijska vrijednost, da antifašizam treba živjeti i njegovati. Ukoliko ne budemo stalno pričali o vrijednostima antifašizma i opasnostima od fašizma uvijek postoji mogućnost da to zlo zvano fašizam ponovo počne uzimati maha. Posebno bih istakla značaj udruženja građana i građanki koji njeguju antifašizam i čiji su fokus posljednjih godina upravo mladi ljudi koji treba da nastave tradiciju njegovanja antifašizma kroz edukacije, okrugle stolove, izložbe ili na neki drugi način. Antifašizam znači stabilnost i sigurnost, antifašizam nikada nije donio nikome zlo za razliku od opasnog fašizma koji je uvijek i u svakom momentu kada se pojavi donio loše. O antifašizmu treba pričati ali ga treba i živjeti u pravom smislu te riječi, a to je ono što mi u Tuzli radimo i na čemu se zasniva naša stabilnost i jedinstvenost. Tuzla je jedinstvena zajednica njenih građana i građanki koji njeguju pozitivne vrijednosti a antifašizam je upravo takva vrijednost. Tuzla je jedinstvena i po tome što značajne istorijske datume koji su vezani za antifašističku borbu, obilježavaju svi građani i građanke u organizaciji Gradske uprave. U drugim sredinama u BiH nažalost neke od značajnih istorijskih datuma obilježavaju samo neka udruženja građana i građanki bez podrške institucija vlasti.

Tuzlanski Forum mladih SDP vodi aktivnu regionalnu saradnju pa tako ima sporazum o saradnji sa Socijaldemokratskom omladinom Novog Sada i Forumom mladih SDP Đakova (ako ne grešim). Kako je došlo do toga? Odakle potreba za ovakvim povezivanjem?

2Forum mladih SDP Tuzla već dugi niz godina njeguje saradnju sa podmladcima političkih partija socijaldemokratske orjentacije iz regiona. Prilika je to da se mladi upoznaju, razmijene iskustva, prošire svoj krug prijatelja. Ranije smo imali dobru praksu pored učešća na raznim edukacijama i posjete prilikom predizborne kampanje pa smo tako i mi iz Tuzle išli u Zagreb, Beograd, Đakovo, Novi Sad i druge sredine te pratili na koji način se vodi kampanja u tim gradovima, kakvi su materijali, da li mladi imaju nešto novo do tada neviđeno u ranijim kampanjama pa se uvijek razmijene mišljenja što u konačnici dovede do nove ideje koja se može iskoristiti za neku od kampanja. Mi u Tuzli smo se vodili time da na drugarstvu sve počinje, i da nema ni dobre organizacije ukoliko nema iskrenog drugarstva i tako je i danas. Mi imamo iza sebe mnogo aktivnosti, mnogo druženja, mnogo realizovanih projekata i smatram da je i rezultat sedam mladih vijećnika i vijećnica od ukupno 11 koliko je osvojio SDP u Tuzli na Lokalnim izborima 2012. godine bio i radi iskustava i ideja koje smo vidjeli i prilagodili našem načinu vođenja kampanje.