Stefan Bogoev: Tešo da bi se #ŠarenaRevolucija desila bez mladih

Stefan Bogoev rođen je u Skoplju, 1989. godine i trenutni je predsednik Socijaldemokratske omladine Makedonije. Diplomirao je ekonomiju i jedan je od najaktivnijih poslanika opozicije u makedonskom Sobranju. Od samog početka borbe za demokratiju i slobodu u Makedoniji Stefan je u prvim redovima.  On predvodi mlade u borbi za njihovu zemlju u kojoj imaju punu podršku SD9. Razgovarali smo sa Stefanom o tome šta je uloga mladih u Šarenoj revoluciji. 

Stefan Bogoev 2

Koja je uloga mladih u Šarenoj revoluciji?

Ulogata na mladite vo Šarenata revolucija e klučna. Mladite se vo prvite redovi, mladite se predvodnici, mladite govorat na protestite na Šarenata revolucija, no mladite se i organizacija i logistika. Mladite se i pred se kreativniot del na celata idea za revolucijata. Bez mladite, teško deka voopsto i ke se rodeše revolucijata.

Koliko SDMM znači to što ima tebe kao mladog poslanika?

Da ne bidam skromen, toa što mladinata ima pratenik vo parlamentot e od golemo značenje za SDMM i za SDSM, no mislam deka e od uste pogolemo značenje za mladite generalno vo Makedonija. Do sega, najčesto seniorite i postarite govorea za mladinskite problemi kako što e niskiot studentski standard, visokata mladinska nevrabotenost (53%) i golemiot broj na mladi koi se selat od Makedonija vo nekoja druga zemja vo Parlamentot. Baš zatoa, retko se dikutiraa ovie temi vo Parlamentot. Sega, diskusiite za mladinskite problemi doagaat tokmu od mladite i toa ima golem efekt vo javnosta. Koga uspeav sam tolku da postignam, možam da zamislam što bi bilo ako sme 5 ili 10 mladi pratenici vo Parlamentot. Tokmu za toa sega se borime, poveke mladi pratenici.

Stefan Bogoev 3

SDMM je članica SD9, YES i IUSY. Da li je međunarodna podrška važna za vašu borbu za demokratiju u Makedoniji?

Vo izminatite nekolku godini SDMM maksimalno e angažirana vo megjunarodnite organizacii vo koi členuva. Prisutni sme na site sostanoci, rabotilnici, seminari, sostanoci, letni i zimski mladinski kampovi. Učime i se nadograduvame.

Megjutoa, najgolemiot benefit od intenzivnata megjunarodna sorabotka se prijatelstvata koi gi gradime i osobeno silnata politička podrška koja ja dobivame od našite sestrinski partii. Taa beše ogromna i pridonesuva mnogu za vrakanje na slobodata i demokratijata vo Makedonija. Nie vo SDMM sme mnogu blagodarni za taa poddrška.

U regionu smo upućeni jedni na druge i SDMM to prepoznaje. Kako vidite naš zajednički nastup u IUSY i YES?

Našite državi, a i organizacii na Balkanot ili vo SD9 mrežata se mnogu slični. Imame slična kultura, zboruvame sličen jazik, no najbitno od se, ne obedinuvaat zaedničkite mladinski problemi. Vo skoro site državi od regionot preovladuva visoka mladinska migracija i nevrabotenost i skoro site imame problem so porastot na radikalnata desničarska ideologija. Toa ne pravi da bideme zaedno vo našata borba i da si pomagame edni na drugi. Toa treba i da go nadograduvame vo idnina i zaednički na sekoe pole da se borime za podobar život na mladite vo našite državi.

I na kraju, ako možeš da podeliš i neku pesmu koja je vama važna za #ŠarenaRevolucija 🙂