Maja Vukčević: Tradicionalna bliskost i saradnja naših organizacija je prirodna

Maja Vukčević  pre par meseci izabrana je za koordinatorku LGBT radne grupe IUSY, omladine Socijalističke internacionale. Maja je potpredsednica Foruma mladih SDP Podgorica, a i članica Predsedništva Odbora Glavnog grada SDP Crne Gore. Osim toga, ona je bila i predsednica crnogorskog ogranka ELSA-e.
Prava LGBT populacije u državama bivše Jugoslavije su uvek aktuelna tema, Parade ponosa izazivaju podeljenost u društvu, i izbor Maje Vukčević na ovu poziciju dodatna je motivacija organizacijama Balkana da se još više aktiviraju na polju zaštite sugrađana i sugrađanki koji pripadaju ovoj populaciji. 

Maja Vukcevic 2

Kao koordinatorka radne grupe za LGBT IUSY kako bi ocenila stanje prava LGBT populacije u regionu?

LGBTIQ* populacija se, po mom mišljenju, suočava sa jako visokim stepenom diskriminacije i neprihvatanja kako od strane institucija, tako i od strane društva u cjelini. Situacija je manje-viša ista u svim državama regiona, ali se može reći da je na polju zaštite prva LGBTIQ* populacije najviše uradila Slovenija. Međutim, uprkos vioskom stepenu diskrimancije, mora se istaći da su sve države regiona uspjele da usvoje cio set zakona koji garantuju zaštitu prava ove populacije. Sad je pred nama jako težak posao implementacije usvojenog i jačanja uloge ove populacije u svim strukturama društva. Na kraju, konstantnom edukacijom stanovništva mogu se postići mnogo bolji rezultati na polju zaštite ljudskih prava seksualnih manjina.

 

 

Zašto je važno da organizacije okupljene u SD9 nastupaju zajedno u evropskim i svetskim organizacijama u kojima smo članice?

Svjesni smo činjenice da organizacije koje su dio SD9 mreže vrlo često nemaju jednake mogućnosti kad je u pitanju aktivizam u evropskim i svjetskim organizacijama. Isto tako, članice SD9 dolaze iz država koje govore istim/sličnim jezikom i prolaze kroz iste ili slične političke procese. Iz tih razloga, tradicionalna bliskost i saradnja ovih organizacija je prirodna. U cilju jačanja uloge pojedinačnih organizacija u okvirima evropske i svjetske politike, neophodno je konstantno jačati našu saradnju, savjetovanja i međusobno pružanje podrške.

Kako vidiš saradnju organizacija na Balkanu u budućnosti?
Čini mi se da su mladi na Balkanu danas više nego ikad svjesni činjenice da je neophodno stvarati mostove između naših organizacija i jačati postojeću saradnju. U budućnosti je neophodno naći nove modalitete saradnje koji će, prije svega, biti održivi, kako bi se došlo do onog stepena zajedničkog djelovanja koji će dati konkretne rezultate.

Maja Vukcevic 4